Saturday, December 18, 2010

زبان مادری بومبان شهر رودهن در استان تهران، تركي است.

http://www.bakhshdariroudehen.ir/modules/roudehen/index.php?content_id=1


فرهنگ و آداب ورسوم بخش رودهن

ساکنان بومی رودهن در مقایسه با مناطق پیرامون خود فرهنگی خاص و بسیار متمایز دارند. مهاجرت یا تبعید احتمالی این قوم از آزربایجان (رضایه سابق- اورمیه فعلی) می تواند بیانگر این تمایز باشد. ساکنان بومی این منطقه ویژگی های فرهنگی و اجتماعی خاص خود را تا حدودی حفظ نمودند گر چه طی دهه ی اخیر این ویژگی فرهنگی کم کم ضعیف شده است. با این حال با نگاه به همسایگان شهر رودهن متوجه می شویم بومیان رودهن از لحاظ فرهنگی و به ویژه زبان و و آداب ورسوم، وضیعت متمایزی دارند.

زبان مادری بومبان شهر رودهن تركي و شهر آبعلی گیلکی است. همچنین از نظر آداب و رسوم نیز به ویژه در مراسم جشن عروسی و سوگواری ها مانند عزاداری در ماه محرم، ویژگی های متمایزی با مردم اطراف خود دارند.

به عنوان مثال در مراسمات عروسی شهروندان رودهنی نیز همچنان از ساز و دهل قدیمی استفاده می کنند که در نوع خود جالب و زیباست و همچنان مورد استقبال قرار می گیرد.

بخش رودهن دارای لهجه و گویش های مختلفی استکه همانطور که گفته شد گویش مردم رودهن تركي و آبعلی گیلکی است.

روستاهای مهرآباد و گلاهک نیز به گویش ترکی، روستا های وسکاره، جورد و وسکاره به گویش گیلکی و روستای چنارغرب به گویش لری صحبت می کنند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home