Monday, December 20, 2010

هیو-احمد افشاری

هیو در بالای اتوبان کرج-قزوین و در دامنه کوه قرار دارد و دهکده ای خوش آب و هوا است که حدود 4 کیلومتری شمال نظرآباد است معادن کارخانه سیمان آبیک در زمینهای هیو قرار دارد ، پس از احداث این کارخانه و سایر کارخانه ها ترکیب جمعیتی آن در حال عوض شدن است و در کنار مهاجران ترک از شهرهای قزوین و همدان و .. افرادی از شمال ایران و سایر شهرهای غیر ترک نیز در هیو ساکن شده اند با اینحال هنوز بیش از 80 درصد ساکنان آن را ترکهای بومی و مهاجر تشکیل می دهند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home