Tuesday, May 26, 2009

مجمع آذری های مرکز نشین- یاشار ولی زاده اسکوئی

۵ خرداد ۱۳۸۸ | دیدگاه ها (0) | بازتاب ها (0) | چاپ اين مطلب
آزاد تبریز- متاسفانه در جوامعی که خلأ احزاب وجود دارد، در آستانه انتخابات انجمن، مجمع و گروهها همچون قارچهایی با باران بهاری سر بر افراشته و در عمر کوتاهشان وارد جریانات سیاسی می‌ شوند و معمولاً تا دورهٔ بعدی انتخابات خبری از این مجامع به گوش نمی‌‌رسد. مجمع آذری زبانهای ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.

افراد معلوم الحوال این مجمع همه به نوعی ورشکسته های سیاسی انتخابات سال ۸۴ ریاست جمهوری می‌‌باشند که به دلیل حمایتشان از آقای هاشمی‌ رفسنجانی‌ و عدم موففقیت ایشان از گردونه پستهای دولتی (وزارت، معاون وزیر، رئیس سازمان و …) کنار گذشته شدند.

طی‌ دو دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری سالهای ۷۶ و ۸۰ این مجمع از آقای خاتمی حمایت کرد. اکنون جای سوال این است که دستاوردهای این حمایت برای ملت آذربایجان چه بوده است؟

نخبگان اقوام مختلف در بیانیه های خود دلایل انتخاب و حمایت خود از کاندیدای مورد نظرشان را اعلام می‌‌دارند ولی‌ متاسفانه این مجمع دلایل حمایت خود از آقای مهندس میرحسین موسوی را اعلام نکرده است. آیا ترک بودن ایشان دلیل این انتخاب بوده است؟ آیا مجمع از آقای مهندس موسوی مطالباتی داشتند و ایشان قول بر آورده کردن این خواستها را داده ا‌ند؟

به نظر نگارنده این مجمع به جز اندک آذری نشینهای مرکز، در آذربایجان محبوبیتی ندارد و تنها هدف اعضای آن احراز پستهای دولتی (وزارت، معاون وزیر، رئیس سازمان و …) در صورت پیروزی مهندس میر حسین موسوی می‌‌باشد. اکنون این مجمع سعی‌ در سؤ استفاده از احساسات مردم آذربایجان را دارد و بعد از رد صلاحیت آقای اعلمی این وظیفهٔ روشنفکران آذربایجان است که با حضور فعال خود در صحنه راه سؤ استفاده های احتمالی را مسدود نمایند.

یاشار ولی زاده اسکوئی فعال دانشجوئی آذربایجان

Oyrenci

0 Comments:

Post a Comment

<< Home