Friday, May 29, 2009

مراسم سخنرانی محمد خاتمی در مسجد یزدیهای تهران با اعتراض تورکهای آذربایجان روبرو شد


میللی حرکت جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۸:

پنج شنبه شب 7/3/88 مراسم سخنرانی سید محمد خاتمی رییس جمهوری سابق و یکی از حامیان اصلی میر حسین موسوی در مسجد جامع یزدی ها واقع در بلوار مرزداران صحنه اعتراض ترک زبانان تهران بود. این مراسم پس از برپایی نماز و سخنرانی برخی از مسئولین اسبق استان یزد در حمایت از میرحسین موسوی با حضور بیش از 3000 نفر برگزار گردید.

با شروع سخنرانی سید محمد خاتمی تعدادی از ترک زبانان حاضر در اعتراض به اهانت ایشان به مردم آذربایجان پلاکاردهایی با مضامین «خاتمی، خجالت خجالت»، «هارای هارای من تورکم»، «مرگ بر آپارتاید»، «گفتگوی تمدنها؟!!» و ... به نمایش گذاردند.

اعتراض مدنی آذربایجانی ها باعث مکث چند لحظه ای خاتمی شد.


برخی از حضار و انتظامات مراسم اقدام به ضرب و شتم معترضین نمودند که با آرامش پلاکاردها را بالای سر خود گرفته بودند.

پس از دقایقی درگیری و کشمکش با خروج آذربایجانی ها با شعار "هارای هارای من تورکم" از مسجد، سخنرانی سید محمد خاتمی به صورت نیمه تمام به پایان رسید.

گفتنی است که در روزهای اخیر و با پخش فیلم اهانت آمیز خاتمی به تركها و آذربایجانی ها، دانشگاه های تهران شاهد برپایی تجمعات بوده و در مراسم سخنرانی میرحسین موسوی در شهرهای تبریز و ارومیه نیز اعتراضاتی به این مورد انجام گرفته بود که به دستگیری بیش از 20 نفر انجامید.


به فیلم این حادثه توجه فرمایید:


http://www.4shared.com/file/108422313/397dfd6b/MVI_3605.html

0 Comments:

Post a Comment

<< Home