Sunday, March 08, 2009

حمله نیروهای انتظامی نسیمشهر به ویدئوکلوپها و جمع آوری محصولات فرهنگی ترکی!

تئهران اوشاقلاری : بنا بر اخبار واصله، صبح دیروز، پلیس اماکن عمومی شهرستان رباط کریم در یک اقدام ضربتی، اقدام به جمع آوری محصولات فرهنگی ترکی از جمله CDهای «آشیق محمد» از ویدئوکلوپهای شهر ترک نشین «نسیمشهر» نموده است! این اقدام فاشیستی به بهانۀ CDهای آشیق محمد که حاوی ماهنی ها و فولکلور ترکی آزربایجانی بوده صورت گرفته و در خصوص علت آن، هنوز توضیحی داده نشده است. خبرهای تکمیلی متعاقباً منتشر خواهدشد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home