Friday, January 30, 2009

در پایتخت ایران اکثریت جمعیت با تورکهای آذربایجانی است

خبرنگار برنامه معروف آینا در تهران:

در پایتخت ایران اکثریت جمعیت با تورکهای آذربایجانی است


http://t-u.blogfa.com/

تئهران اوشاقلاری- میللی حرکت: شب گذشته در ساعت 22، شبکه معروف سامان یولو تی وی در قسمت دیگری از سلسله برنامه های دور دنیای خود موسوم به آینا، به معرفی شهر تهران پرداخت. خبرنگار این برنامه در خلال معرفی شهر تهران، اظهار داشت که اکثریت جمعیت شهر تهران با تورکهای آذربایجانی است و شما در هر جای تهران که قدم بزنید خواهید توانست با مردم تورک آذربایجان روبرو شوید.سومئر تئهرانلی یکشنبه ششم بهمن 1387

0 Comments:

Post a Comment

<< Home