Saturday, April 19, 2008

راهیابی کاندیدای مورد حمایت آذربایجانیهای کرج به مجلس هشتم ، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت .

راهیابی کاندیدای مورد حمایت آذربایجانیهای کرج به مجلس هشتم ، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت .آذربایجان اؤیرنجی حرکاتی ( کرج ) : صحت انتخابات اسفند ماه سال گذشته کرج که منجر به انتخاب آقای عزیز اکبریان ( نامزد موررد حمایت آذربایجانیها ) به نمایندگی مردم شهرستان کرج شده بود به تایید شورای نگهبان رسید . آقای اکبریان که از اهالی تورک کرج می باشد در سخنرانیهای خود که اغلب به زبان تورکی صورت می گرفت حمایت از برنامه ها و فعالیت های تشکل های فرهنگی اقتصادی آذربایجانیها و افزایش هر چه بیشتر شرکت تورکها در اداره امور این شهرستان را از سیاست های کاری خود اعلام می کرد . جمعیت آذربایجانیهای ایران اسلامی با اعلام حمایت ، تشکیل مراسم سخنرانی در مناطق تورک نشین و با تهیه وانتشار پوسترهای تبلیغاتی به زبان تورکی نقش مهمی در پیروزی آقای اکبریان ایفا کرد . جمعیت آذربایجانیهای ایران اسلامی یکی از تشکل هایی است که بعد از قیام های خرداد 85 با افزایش چشمگیر تمایلات ملیت خواهی و هویت طلبانه در بین جوانان تورک کرج بخصوص قشر معلمان ، تحصیل کردگان و دانشجویان دانشگاه تربیت معلم درکرج تشکیل یافته اند . شهرستان کرج با داشتن یک میلیون وهفتصد هزار نفر جمعیت که اکثر آن را ( بالای60% ) آذربایجانیها تشکیل می دهند یکی از کلانشهرهای تورک نشین می باشد .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home