Monday, February 26, 2007ماجراي همايش روز جهاني زبان مادري در اسلامشهر آزربايجان

دوستداران زبانها و فرهنگهاي ايراني با ارائه درخواستي از فرمانداري اسلامشهر خواستار برگزاري همايشي بمناسبت روز جهاني زبان مادري با عنوان (( زبان مادري – آموزش و عدالت محوري)) در اسلامشهر شده بودند، بگونه اي که براي اولين بار همه صاحبان زبان بتوانند در يک همايش چند ساعته به زبان خود صحبت نمايند.

اين همايش در عين حال که بسيار پيچيده به نظر مي رسيد، اما لزوم به کارگيري زبان هاي بومي و ملي ايرانيان را در سطح وسيع و جغرافيايي خاص هر حوزه را يادآور مي شد.

هر چند به بهانه هاي واهي از طرف فرمانداري اسلامشهر نظير افزايش قوميت گرايي ، دامن زدن به اختلافات!؟ قومي موجود در ايران، تجزيه طلبي و احتمال اغتشاش، سعي در عدم ارائه مجوز تا دو روز بعد از درخواست گرديد. اما تلاش دوستداران زبانهاي ملي ايران همچنان از نقاط مختلف، فشار و نفوذهاي اداري و سيستمي خود استفاده مي کردند.

پيرو درخواست اين انجمن خودجوش از تمامي صاحبان زبان ساکن در اسلامشهر مبني بر اخذ مجوز از فرمانداري و تمرکز و همکاري همه آنها با اين انجمن فقط ترکها، لرها و گيلک ها خواستار اخذ مجوز گرديده بودند.

بهانه جويي هاي مسئولين فرمانداري ادامه داشت:

1- " اگر فقط يک قوم (ملت) درخواست مجوز مي کرد احتمال پذيرش و صدور مجوز براي آن بسيار بالا بود اما چون چندين قوم و صاحب زبان درخواست کرده اند از نظر امنيتي برايمان مسئله ساز و دردسر ساز است و بنابراين با درخواست شما موافقت نمي شود." (ايراد بني اسرائيلي)

2- " اگر آقايان .... و .... را از ليست سخنرانان حذف کنيد (به دليل داشتن پرونده به اصطلاح پان .... در اداره اطلاعات) اين مجوز تعلق مي گيرد." (فرافکني)

3- جو کشور در حال حاضر نياز به آرامش دارد و اين جلسه و جلسات جز اختلاف افکني و توطئه نيست توصيه مي کنم که براي خودتان به خاطر مسئوليت شديد اين حرکت دشمن تراشي و پرونده سازي نکنيد." ( تهديد مودبانه)

4- " شما ايراني هستيد!؟ " علامت تعجب

و

با پذيرش برخي از دستورات و ابلاغهاي ايشان، از جمله کنار گذاشتن برخي سخنرانان ستاره دار، تک قومي کردن و اختصاص مراسم به ترکها و تعهد شفاهي مبني بر اينکه هيچ فعاليت سياسي اپوزوسيوني صورت نگيرد بعد از ظهر روز 1 اسفند ساعت 7 عصر طي يک تماس تلفني و به صورت شفاهي موافقت مشروط خود را با برگزاري همايش اعلام نموده و فرمودند ساعت 9 صبح جهت اخذ مجوز کتبي مراجعه نمائيد.

تلاشها شروع شد. پلاکاردها تا ساعت 1 شب آماده شد. 2000 تراکت تا ساعت 2 شب در سطح شهر پخش شد. دعوتنامه هاي مسئولين ، شعرا ، اعضاي شوراي فعلي و شوراي آينده اسلامشهر، نويسندگان، اساتيد دانشگاه، مسئولين و زعماي شهر و مداحين تا ساعت 8 صبح توزيع و تراکتها و پوسترها در چند نقطه مهم شهرستان به ديوارها چسپانده شد.

سرعت عمل و سطح گستره تبليغات به حدي بود که تعجب مخالفين را برانگيخت بطوريکه تا ساعت 10 از ارائه مجوز طفره مي رفتند و ساعت 10 منکر وجود چنين مجوزي شدند. به ناگاه ورق برگشت.

بوي توطئه اي شوم به مشام مي رسيد. توطئه اي که نزديک بود با خوش بيني و ساده انگاري زحمتکشان انجمن تبديل به فاجعه غيرقابل جبران در اسلامشهر گردد. دام کثيف شوئينيست پهن گرديده بود.

مسئولين انجمن پس از نيم ساعت مشورت تصميم به لغو جلسه گرفتند. به سرعت با تلفن مدعوين تماس حاصل شد و با توضيح چگونگي مطلب از ايشان عذرخواهي شد. پلاکاردها از روي ديوارها جمع آوري شد. چند کاغذ نوشته در سردرهاي ورودي دانشگاه آزاد اسلامشهر ، محل برگزاري همايش مبني بر " لغو همايش زبان مادري " نصب شد.

برخلاف جو سنگين حاکم بر اسلامشهر آرامشي همراه با خوشحالي بر مسئولين انجمن و مدعوين حاکم شد. ابتکار عمل دوباره بدست مسئولين انجمن درآمد. يک بعد از ظهر کامل را اداره اطلاعات، سپاه و فرمانداري اسلامشهر در جلسات پشت درهاي بسته و تصميم گيري و تصميم سازي گذراندند. لباس شخصي ها در اطراف دانشگاه آزاد مشغول برآورد اوضاع و خبررساني به مرکز بودند.

اما اعضاي انجمن فقط بدنبال يک تفکر بودند. شکستن جو اختناق سنگين بر اسلامشهر بودند. ايجاد يک فضاي دوستانه با حمايت دولتمردان نترس و روشنفکر همراه با دلسوزان فرهنگ و زبانهاي ايراني در اسلامشهر بودند.

روز جهاني مادري در اسلامشهر همانند ساير شهرها و علي الخصوص آذربايجان در اسلامشهر نيز بخوبي برگزار شد.

اما احمقها نمي ميرند.

اين انجمن برنامه هاي ويژه و طرحهاي نو و تازه اي در جهت ايجاد مودت و احترام متقابل با تاکيد بر ضرورت حفظ و گسترش فرهنگ و زبانهاي بومي و ملي ايرانيان در جهت وحدت هر چه بيشتر ايرانيان دارد که به مرور زمان در معرض نظرسنجي و در جهت اخذ مجوزهاي لازم جهت اجرا خواهد گذاشت. بالاخره بايد چند طرح از ميان اين طرحها جهت استحکام تعهدات دولت با ملت پذيرفته شود، در غير اينصورت ما مسئوليت هر گونه اقدامات بدون تفکر و درايت مسئولين را متوجه ايشان مي دانيم.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home