Sunday, September 10, 2006اعتراض تورکهاي کرج آزربايجان به آخوند شوونيست

منبع: خبرگزاري جوانان آزاديخواه ايران

بنا به گزارش رسیده از کرج شب گذشته ترک های آذربایجانی ساکن در شهرک اکبرآباد مهرشهر در یک اقدام هویت طلبانه نسبت به سخنان یک روحانی بنام زمانی اعتراض کردند که این اعتراض آنها باعث اشفتگی و اختلال در جشن میلاد امام زمان گردید.

جشن میلاد امام زمان در مسجد حضرت ابوالفضل شهرک اکبرآباد در مهرشهر کرج زمانی متشنج شد که یک روحانی به نام زمانی با حمله به انقلاب بزرگ ضدنژادپرستی و آپارتاید در آذربایجان مدعی شد که در قرآن (کلام الله مجید) هم از ایرانیان به عنوان پارسیان نامبرده شده است که این موضوع مورد اعتراض ترک های حاضر در این جشن واقع شد و زمانیکه این روحانی شونیست به دلیل سوءاستفاده از قران حاضر نشد از مردم معذرت خواهی کند مردم در صدد برآمدند تا اعتراض خود را در بیرون از مسجد سازماندهی کنند که با مداخله نیروهای بسیجی مسلح وابسته به پایگاه مقاومت در این مسجد اجازه خروج از مسجد را بدست نیاوردند و این روحانی با کمک نیروهای بسیجی این مسجد را ترک کرد.

یادآور می شود شونیسم فارس از چند روز پیش در سطح گسترده ای در فضای اینترنت اقدام به انتشار نامه های الکترنیکی می کنند که در این ایمیل ها ترجمه ای منصوب به قران را منتشر می کنند که در آن نوشته شده :«خداوند ملتی را برتر به دیگر ملتها آفریده است تا آنها را مسخره و تحقیر کند.»

0 Comments:

Post a Comment

<< Home