Sunday, July 30, 2006شهردار تورک اسلامشهر آذربایجان برکنار شد.

یاشاسین آذربایجان
Ana – Azadliq – Azərbaycan

«کمال مرادی» شهردار پرتلاش، موفق و تورک اسلامشهر آذربایجان با توطعه شویینیسم فارس از این سمت کنار گذاشته شد.


شورای شهر اسلامشهر در راستای اجرای قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی طی هشتاد و نهمین جلسه رسمی خود دکتر کمال مرادی سرپرست وقت شهرداری این شهر را به دلیل عملکرد مطلوب و درخشانش، به عنوان شهردار اسلامشهر برگزید.

منتخبینِ شهر 700 هزار نفری تورک نشین اسلامشهر آذربایجان پس از بررسی های متعدد در خصوص گزینه های پیشنهادی از سوی مخالفین و«پان فارسیسم های نژادپرست» به جهت عملکرد قابل قبول مرادی در میان افکار عمومی و رضایتمندی شهروندان در خصوص تحولات پیش آمده در خدمات رسانی شهری طی چند ماه اخیر، 4 بار پی در پی طی جلسات متعدد با قاطعیت آراء مرادی را به این سمت برگزیدند اما دخالتهای آشکار فرماندار انحصارطلب این شهرستان در امور شورا و مخالفت با این انتخاب و در مقابل پافشاری برخی اعضای شورا به حق قانونی خود در انتخاب شهردار، 3 تَن از اعضای این شورا در این زمینه به ناحق سلب عضویت شدند. همچنین تعدادی از خبرنگاران و روزنامه نگاران مستقل و مردمی اسلامشهر در این خصوص مورد تهدید و آزار قرار گرفته و فعالیتشان به طور محسوسی کاهش یافته و یا محدود شده است.

شایان ذکر است در مراسم تودیع مرادی از سوی فرماندار که به طور غافلگیرانه و با هدف کمرنگ جلوه دادن عملکرد شهردار و همچنین بدرقه ضعیف او صورت گرفته بود سالن بزرگ شهرداری اسلامشهر دو برابر ظرفیت استانداردش پذیرای جمعیت ناراضی و بیشمار پرسنل و شهروندان مطلع بود که در تایید عملکرد وی و اعتراض به حرکتهای شویینیسمی چند بار و هر بار به مدت چند دقیقه با کف زدن، وی را مورد تشویق جانانه خود قرار دادند.

گفتنی است مرادی در طول 4 ماهی که شهردار اسلامشهر بود عملکرد قابل قبولی را در زمینه های مختلف از خود به یادگار گذاشته است؛ در نیم نگاهی به عملکرد وی می توان در زمینه امور اداری به ساماندهی بهبود وضعیت گذشته و گذار از مدیریت سنتی به مدرن و در کارهای عمرانی به بازسازی، ترمیم و اجرای طرحها و پروژه های معوقه و معلق مانده چندین و چند ساله در سطح شهر و پیگیریهای فراوان در این خصوص اشاره نمود، همچنین در این مدت علاوه بر حضور منظم در ملاقات عمومی با شهروندان در مناطق شهرداری درِ اتاقش را همیشه و همواره به سوی همه مراجعین گشود و با وجود تورک زبان بودنش به تبعیت از گذشته گان و همزبانانش بدون اینکه تبعیض و تفاوتی بین اقوام قائل باشد با متانت و خوشرویی پذیرای تمامی مراجعین و به طور جدی پیگیر امورشان بود که به همین دلیل وی به عنوان الگوی «مهرورزی» و«خدمتگزاری» برای دیگر مسوولین شناخته می شد که متاسفانه قربانی منفعت طلبی انحصارگرایان شویینیسم دولتی شده است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home