Tuesday, June 13, 2006حیدر شادی و خانم هجر سلطانی از فعالین حرکت ملی آذربایجان در کرج همچنان در زندان اوین هستند

حیدر شادی استاد دانشگاه رشته فلسفه و هجر سلطانی از فعالین حرکت ملی آذربایجان در کرج، همچنان در زندان اوین هستند.این دو فعال در حین تظاهرات اعتراض آمیز آذربایجانی ها در روبروی مجلس شورا، در میدان بهارستان بازداشت شده اند.

شاهدان از ضرب و شتم شدید خانم سلطانی به هنگام بازداشت وی خبر می دهند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home