Friday, May 26, 2006گزارشی از تجمع اعتراض آمیز دانشجویان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دانشجویان از فعالین حرکت ملی خواستند برای پی گیری خواست های مردم با هم هماهنگ ومتحد باشند

دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی امروز چهارشنبه در سومین روز شهادت مردم تبریز در دانشکده ی اقتصاد مراسمی برگزار کردند. در این مراسم دانشجویان با پلاکاردهای “آذربایجان شهیدلرین موبارک”، “ما حاکمیت تهران را درقبال شهداء، مجروحین و زندانیان قیام تبریز و ارومیه مسول می دانیم” شرکت داشتند. در این مراسم دانشجویان از فعالین حرکت ملی خواستند برای پی گیری خواست های مردم با هم هماهنگ ومتحد باشند . این مراسم به خاطر هماهنگی با دانشجویان دانشگاه تهران وشرکت در مراسم ساعت 12.30 این دانشگاه زودتر از موعد مقرر پایان یافت.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home