Wednesday, May 17, 2006



بیانیه دانشجویان تورک دانشگاه های تهران

بسم الله الرحمان الرحیم
یا ایها الذین امنوا لا یسخر قوم من قوم .... (حجرات،11)
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم (حجرات،13)

در متون اسلامی و قانون مجازات اسلامی توهین به یک " شخص" با ضمانت اجرای کیفری مواجه است، چگونه توهین به فرهنگ چندین میلیون شهروند تورک این سرزمین نادیده گرفته میشود ؟!
احترام به هویت و فرهنگ ملی از حقوق اولیه انسان ها در سرزمین های چند میلیتی است . در حالی که بیش از 200 سال از تدوین اسناد حقوق بشری مبتنی بر احترام به کرامت انسانها می گذرد، و همین گونه رفع ستم ملی و قومی دوران پهلوی از اساسی ترین ارمانهای انقلاب مردم ایران در سال 1357 بود، هنوز حق برابری کرامت انسانها در این سرزمین پایمال می شود.

توهین شرم آور و شووینستی برنامه ریزی شده در روزنامه ایران – ارگان رسمی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران( که با هزینه بودجه عمومی بایستی در جهت اعتلا بخشی به فرهنگ مردم این سرزمین و از جمله آذربایجانی ها گام بردارد )- یاد آور دیدگاه های قرون وسطایی، برتری بینی قومی و انحصار گرایانه فارسی در قرن 21 و در دوره دولت مهر ورز! نشان از دروغ بودن شعار برابری اقوام و فرهنگ ها در این کشور دارد .

در حالی که عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی و تبعیض های روا داشته شده بر اقوام غیر فارس ایرا ن نیاز شدید به جبران وضعیت اسفبار آنان را اقتضا می کند، این عمل شرم آور بی شک آنان را به بهبود این وضعیت در دولت جمهوری اسلامی مایوس می نماید .

بدین وسیله ما دانشجویان تورک دانشگاه های تهران ضمن محکوم کردن این عمل شووینسیتی و نژاد پرستانه که به کرات در جراید و رسانه های عمومی دیده میشود، خواهان موارد زیر هستیم :

1. برخورد قاطعانه و محاکمه رسمی عاملان انتشار این کاریکاتور موهن چاپ شده در مورخه 22/2/1385 و عذر خواهی رسمی مدیر مسوول روزنامه ایران و انجام اقدامات لازم جهت دلجویی از مردم اذربایجان.
2. رعایت اصول متضمن برابری اقوام در قانون اساسی و وضع قوانین پیشگیرانه جهت جلوگیری از توهین به هویت ملل ایرانی .
3. بستر سازی اجتماعی و فرهنگی برای ریشه کنی هر گونه برتری بینی قومی و نهادینه سازی فرهنگ برابری نگری و احترام به هویت دیگری.
4. جبران عقب نگه داشتگی اقتصادی و اجتماعی اقوام غیر فارس کشور.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home