Wednesday, May 17, 2006بیانیه دانشجویان تورک دانشگاه های تهران

بسم الله الرحمان الرحیم
یا ایها الذین امنوا لا یسخر قوم من قوم .... (حجرات،11)
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم (حجرات،13)

در متون اسلامی و قانون مجازات اسلامی توهین به یک " شخص" با ضمانت اجرای کیفری مواجه است، چگونه توهین به فرهنگ چندین میلیون شهروند تورک این سرزمین نادیده گرفته میشود ؟!
احترام به هویت و فرهنگ ملی از حقوق اولیه انسان ها در سرزمین های چند میلیتی است . در حالی که بیش از 200 سال از تدوین اسناد حقوق بشری مبتنی بر احترام به کرامت انسانها می گذرد، و همین گونه رفع ستم ملی و قومی دوران پهلوی از اساسی ترین ارمانهای انقلاب مردم ایران در سال 1357 بود، هنوز حق برابری کرامت انسانها در این سرزمین پایمال می شود.

توهین شرم آور و شووینستی برنامه ریزی شده در روزنامه ایران – ارگان رسمی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران( که با هزینه بودجه عمومی بایستی در جهت اعتلا بخشی به فرهنگ مردم این سرزمین و از جمله آذربایجانی ها گام بردارد )- یاد آور دیدگاه های قرون وسطایی، برتری بینی قومی و انحصار گرایانه فارسی در قرن 21 و در دوره دولت مهر ورز! نشان از دروغ بودن شعار برابری اقوام و فرهنگ ها در این کشور دارد .

در حالی که عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی و تبعیض های روا داشته شده بر اقوام غیر فارس ایرا ن نیاز شدید به جبران وضعیت اسفبار آنان را اقتضا می کند، این عمل شرم آور بی شک آنان را به بهبود این وضعیت در دولت جمهوری اسلامی مایوس می نماید .

بدین وسیله ما دانشجویان تورک دانشگاه های تهران ضمن محکوم کردن این عمل شووینسیتی و نژاد پرستانه که به کرات در جراید و رسانه های عمومی دیده میشود، خواهان موارد زیر هستیم :

1. برخورد قاطعانه و محاکمه رسمی عاملان انتشار این کاریکاتور موهن چاپ شده در مورخه 22/2/1385 و عذر خواهی رسمی مدیر مسوول روزنامه ایران و انجام اقدامات لازم جهت دلجویی از مردم اذربایجان.
2. رعایت اصول متضمن برابری اقوام در قانون اساسی و وضع قوانین پیشگیرانه جهت جلوگیری از توهین به هویت ملل ایرانی .
3. بستر سازی اجتماعی و فرهنگی برای ریشه کنی هر گونه برتری بینی قومی و نهادینه سازی فرهنگ برابری نگری و احترام به هویت دیگری.
4. جبران عقب نگه داشتگی اقتصادی و اجتماعی اقوام غیر فارس کشور.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home