Monday, January 23, 200699 درصد سوادآموزان شهریار زن هستند

شهرستان یک میلیون و 200 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری جنوب غربی شهرستان کرج واقع است.

۰۱ بهمن ۱۳۸۴

رئیس اداره نهضت سوادآموزی شهرستان شهریار گفت: 99 درصد جمعیت سوادآموز این شهرستان را زنان تشکیل می دهند.

سید جلال موسوی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر در شهریار ادامه داد: در حال حاضر میزان اشتغال زنان شهرستان شهریار چندان بالا نیست و این مسئله باعث می شود نسبت به مردان خانواده وقت فراغت بیشتری داشته باشند. بنابراین برای سوادآموزی افراد کم سواد یا بی سواد این قشر باید برنامه ریزی شود.

وی افزود: به دنبال افزایش مهاجرپذیری شهرستان شهریار در سال های اخیر و کاهش امکانات اشتغال ، مردان به عنوان سرپرست خانواده به مشاغل کاذب و وقت گیر روی می آورند و این مسئله در بالا بودن حضور زنان در کلاس های سوادآموزی نسبت به مردان بسیار مؤثر است.

به گزارش مهر ، شهرستان یک میلیون و 200 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری جنوب غربی شهرستان کرج واقع است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home