Friday, January 27, 2006در 948 مین سالگرد اعلان سلطنت جهانی طغرل سلجوقی در بغداد جمعی از تورکها با حضور در برج طغرل، مقام خاقان جهان را تکریم کردند


قبل از آمدن اولین سلطان سلجوقی به ایران، در اوایل قرن پنجم هجری و پیش از پایتخت شدن شهر ری، تورکها در اطراف ری ، ساوه و اراک آذربایجان زندگی می کردند.

نوت: در شمال غرب ايران از "آذربايجان و ری ، ساوه و اراک " نميتوان سخن گفتּ زيرا همه توده ترك و نواحي ترك نشين شمال غرب ايران شامل ری ، ساوه و اراک جزئي و داخل در آذربايجانندּ
مهران بهاري: آذربايجان درجه يك، آذربايجان درجه دو و آذربايجان درجه سه!!!
---------
سومین سخنران مراسم نویسنده آذربایجانی مهندس حسن راشدی بود.

او نخست با ذکر مقدمه ای تاریخی اظهار داشت: زمانیکه طغرل پایتخت امپراطوری خود را در شهر ری قرارداد به رهبران طوایف اوغوز در اراک ، ساوه و اطراف ری، به نامهای «گوک تاش» ،«آناسی اوغلو»، «بوغا» و «منصور» پیام فرستاد و از آنها دعوت کرد تا به حضورش بیایند. رهبران این طوایف، سفیر طغرل بیگ را تا حدود رودخانه زنجان بردند و این پیام را به طغرل دادند که ما هرگز تسلیم تو نخواهیم شد و به آسیای صغیر و یا خراسان خواهیم رفت!

راشدی گفت: منظور از آوردن مختصری از تاریخ فوق ، جواب به پان فارسیستهایی است که میگویند آذربایجانی ها را سلجوقیان به زور تورک زبان کرده اند! در حالیکه در همان ماههای اولیه ی ورود طغرل به شهر ری، وی به رهبران تورکهای اطراف پیام «تسلیم شوید» می فرستد و این سند نشان میدهد که قبل از آمدن اولین سلطان سلجوقی به ایران، در اوایل قرن پنجم هجری و پیش از پایتخت شدن شهر ری، تورکها نه تنها در آذربایجان بلکه در اطراف ری و اراک هم زندگی می کردند. از طرفی دیگر تاریخ ساخت مسجد معروف تاریخانه (به فارسی خدای خانه)در دامغان بعنوان نخستین مسجد ایران، مربوط به قرن دوم هجری و زمان حکومت اعراب در ایران است. همچنین باید از پان فارسستها سئوال کرد در صورت صحت نظریه شما، پس چرا اهالی پایتختهای سلجوقی همچون شهر ری و نیشابور تورک نشدند و آذربایجان تورک شد؟! لذا ادعای پان فارسیستها به هیچ سند معتبری استوار نیست.

هم چنین چند سال بعد از حاکمیت طغرل بیگ ، حاکمان شهر کرکوک و موصل به او پیام فرستاده و از ایشان در خواست کردند تا اوغوزهای کرکوک و موصل را هم تحت حاکمیت خود در آورد. طغرل بیگ هم به آنسوی حرکت کرده و اوغوزهای آن منطقه را به تبعیت خود در می آورد، بنابراین تورکان نه تنها در آذربایجان و اطراف شهر ری بلکه در کرکوک و موصل هم ساکن بوده اند. حتی طبق اسناد تاریخی در زمان جنگ آلپ ارسلان با رومانوس امپراطور بیزانس، ده هزار تن از تورکان اوغوز و پچنک به اوردوی آلپ ارسلان پیوسته و در مقابل اوردوی بیزانس در جنگ ملازگرد قرار گرفتند. این هم سند معتبر دیگری است که بر حضور تورکان در آسیای صغیر و دیگر مناطق آناتولی دلالت دارد.

راشدی در پایان خاطرنشان کرد: اکثریت قریب به اتفاق آثار تمدنی ای که بعد از اسلام در اقصی نقاط ایران مشاهده می کنیم بوسیله سلاطین تورک بوجود آمده است. پس امروز وظیفه ما است که از این میراث بزرگ حراست و نگهداری کنیم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home